REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013


 

Realizując, w ramach III osi priorytetowej regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego

na lata 2007-2013,projekt modernizacji naszego przedsiębiorstwa,

zakupiliśmy nowoczesny zestaw CPTU do badań parametrów geotechnicznych gruntów .

 

 

 

Zakup zestawu został współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

 

Dzięki zakupionemu zestawowi CPTU,  który znajdzie się na wyposażeniu posiadanego przez naszą Pracownią

mobilnego penetrometru PAGANI Tg 63-150 , prowadzone badania geotechniczne, w zakresie

rozpoznawania i badania podłoża gruntowego, będą spełniały wymagania normy PN-EN 1997-2: Eurokod 7.