W ramach rozpoznawania złóż :

● opracowujemy projekty prac geologicznych dla

ubiegania się o koncesję na rozpoznanie surowców

pospolitych,

● realizujemy wiercenia badawcze w celu

udokumentowania zasobów złóż surowców

pospolitych...

więcej